Jong VLD kiest voor radicale politieke vernieuwing en de eerste staatsverbetering

Jong VLD, de liberale jongerenpartij in Vlaanderen, organiseerde dit weekend hun zomeruniversiteit in Gent. Op zaterdag bespraken de jongeren nieuwe standpunten over de toekomst van ons land op vlak van politieke vernieuwing en staatshervorming tijdens een congresdag. Ze pleiten in hun voorstellen voor meer macht aan het parlement en wat ze noemen een eerste staatsverbetering die vooral een efficiënte, volwassen federale staat zou inhouden.

“Liberalen zijn altijd de eersten geweest om innovatie in het politieke bestel te bepleiten. Komende jaren is dit een absolute prioriteit als men de geloofwaardigheid in de politiek en ons land wil herstellen. Daarom lanceren we 28 voorstellen inzake politieke vernieuwing en de aankomende staatshervorming. Voor ons moet dat vooral een staatsverbetering zijn, op basis van efficiëntie. Symboolpolitiek en nationalisme zijn niet van tel als je de burger een goede dienstverlening wil bieden,” zegt voorzitter Tess Minnens.

De liberale jongeren bepleiten in hun teksten meer macht voor het parlement en willen de particratie een halt toe roepen. In die geest willen de liberale jongeren de lijststem en opvolgerslijst op de schop. Ze willen niet langer dat meer dan 2 verkiezingen samenvallen op 1 dag en kandidaat-ministers worden onderworpen aan parlementaire hoorzittingen. De jongeren willen panacheren mogelijk maken tijdens verkiezingen. Ze pleiten voor minder partijdotaties én kandidaten en partijen maken hun verkiezingsuitgaven volledig openbaar. De jongeren willen nieuwe verkiezingen als politici er niet in slagen een regering te vormen na 6 maand. Uittredingsvergoedingen worden niet langer toegekend.

In aanloop van een nieuwe staatshervorming hebben de liberale jongeren hun visie scherpgesteld richting een liberale staatsverbetering. De jongeren vinden dat België moet afstuderen en eindelijk klaar is voor een volwassen federalisme. Bij een staatshervorming vinden de jongeren dat centraliseren of decentraliseren moet gebeuren op basis van subsidiariteit en fiscaal federalisme. Bij een decentralisatie denken de jongeren vooral aan een verdere versterking van de lokale besturen. Ze pleiten voor een eenvoudigere staatsstructuur waarbij niet langer sprake is van gemeenschappen of van gewesten maar van de deelstaten Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België met daarboven de federale staat, die als spelverdeler een cruciale rol blijft spelen.

De jongeren zijn al langer gevonden voor het herfederaliseren van bevoegdheden, maar maken dit nu ook concreter. Ze stellen voor om bevoegdheden die veel grensoverschrijdende effecten en schaalvoordelen hebben beter op federaal niveau worden aangepakt, net als buitenlandmaterie. Ook het gebruik van een federale én een Vlaamse kieskring bij respectievelijk federale en regionale verkiezingen werd tijdens hun congres concreter gemaakt. Daarnaast willen de jonge liberalen de financieringswet herzien om de deelstaten meer zeggenschap te geven over het eigen inkomens- en uitgavenbeleid. Tenslotte pleiten de jongeren voor een generatietoets bij elk wetsvoorstel die de langetermijneffecten op toekomstige generaties analyseert en transparant weergeeft.

“De afgelopen jaren hebben we België zien verglijden in een inefficiënt en ingewikkeld doolhof waar geen burger bij gebaat is. Op basis van nationalistische ideeën is met elke staatshervorming de dienstverlening voor de burger achteruit gegaan. Tijdens de crisis is opnieuw gebleken hoe we aan performantie verliezen door het eindeloos gepalaver tussen de vele entiteiten in ons land. Met onze voorstellen tot staatsverbetering en politieke vernieuwing willen we tonen dat het anders moet en onze generatie jonge liberalen wil daar werk van maken,” besluit voorzitster Tess Minnens.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Benjamin Torfs
    published this page in Jong VLD Papers 2021-07-20 10:40:06 +0200