Jong VLD Congrestekst - De Toekomstvisie van de Jonge Liberaal

Het afgelopen anderhalf jaar trok Jong VLD met een heus identiteitstraject langs Vlaamse (meestal digitale) wegen. Op zoek naar onze basis, de fond van het jongliberalisme in onze vele afdelingen. In tijden waar onze fundamentele vrijheden onder druk werden gezet door een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsdenken was deze oefening des te interessant. Uit die vele gesprekken haalden we veel inspiratie en de rode lijn van die debatten bundelen we in volgende visieteksten. In tijden waarin media en tegenstanders doelbewust onze verschillen opzoeken, zijn wij erin geslaagd om te vertrekken vanuit wat ons verbindt. Dat is de basis van volgende congrestekst die we vandaag aan u voorleggen. De toekomstvisie van de jonge liberaal over de toekomst van ons land, van het politieke bestel en de rol van onze organisatie samengevat.


Jong VLD kiest voor radicale politieke vernieuwing en de eerste staatsverbetering

Jong VLD, de liberale jongerenpartij in Vlaanderen, organiseerde dit weekend hun zomeruniversiteit in Gent. Op zaterdag bespraken de jongeren nieuwe standpunten over de toekomst van ons land op vlak van politieke vernieuwing en staatshervorming tijdens een congresdag. Ze pleiten in hun voorstellen voor meer macht aan het parlement en wat ze noemen een eerste staatsverbetering die vooral een efficiënte, volwassen federale staat zou inhouden.


Jong VLD reageert scherp op regeringsplan dat privacy van gebruikers van Whatsapp opheft

Jong VLD maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van de regering om massaal data op te slaan, door providers zoals WhatsApp en Messenger te verplichten hun gebruikers te bespioneren. Tot nu toe werken deze diensten met end-to-end-encryptie, wat betekent dat enkel verzender en ontvanger kunnen meelezen in het gesprek. Jong VLD vreest dat deze beslissing de deur openzet voor verregaande surveillance door overheidsdiensten. Ook bij niet-illegale activiteiten kan de overheid via deze backdoor meekijken. “Privacy is een mensenrecht dat je niet zomaar kan afschaffen,” klinkt het scherp bij de jonge liberalen. “Deze beslissing heft de privacy van alle burgers op en is compleet disproportioneel.


"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it"

Uiteraard betreuren wij het vonnis dat de Rechtbank van Mechelen afgelopen week uitsprak over een spandoek van Voorpost. Laten we duidelijk zijn: de overheid kan uw mening nooit en in geen enkel geval verbieden. Een heilig liberaal principe. Net zoals het liberaal is dat een regering de scheiding der machten respecteert. Net zoals het liberaal is om daar een degelijk debat over te voeren.


Jong VLD vraagt duidelijkheid over gehackte data en veiligheid data vingerafdrukken

Deze avond is duidelijk geworden hoe de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken het slachtoffer werd van een grootschalige hacking en dat over een lange periode. Jong VLD vraagt duidelijkheid tot welke data men precies toegang kreeg en of de verzamelde vingerafdrukken op de identiteitskaarten ook ten prooi zijn gevallen aan de hack. De liberale jongeren maakten al vanaf de invoer van deze dataverzameling ernstige bedenkingen en willen dat het systeem wordt stopgezet tot er duidelijkheid is of de gegevens wel echt veilig kunnen worden opgeslagen.


Er staan te veel koks in de Europese keuken

Wat moeten we nu aan met Europa? Die existentiële vraag was de gouden olifant in de kamer eind 2019 na de systeemschok van Brexit. In een poging om die vraag te beantwoorden stelde inkomend voorzitter van de Europese Commissie Von Der Leyen voor om een conferentie te beleggen over de toekomst van de Europese Unie. Nadat de pandemie roet in het eten strooide, komt de organisatie van die conferentie langzaam maar zeker toch in zicht. Voor ze echter van start kan gaan, zullen de Europese instellingen eerst het grootste obstakel moeten overwinnen: zichzelf.


Art. 42.

De dorpsstraat

“De kloof tussen burger en politiek”, “het democratisch deficit” of “de dorpsstraat herkent zich niet in de wetstraat”. Zodra de extremen op winst staan, struikelen analisten elkaar over de voeten om te benadrukken hoe belangrijk het is de band tussen burger en politiek weer te versterken. Allen leggen ze hun vinger op dezelfde wonde waarna een nieuwe regering in haar regeerakkoord de belofte van politieke vernieuwing opneemt.


Vlaamse politieke jongerenbewegingen vragen om de afschaffing van de avondklok

De Vlaamse jongerenpartijen Jong VLD, Jong Groen, Jong N-VA, JONGCD&V en Jongsocialisten ijveren gezamenlijk voor de afschaffing van de avondklok. “De jeugd snakt al te lang naar meer perspectief en versoepeling van bepaalde maatregelen” klinkt het bij de voorzitters. Het samenscholingsverbod is voldoende om contacten te beperken, een avondklok is de maatregel teveel. De jongeren zijn van mening dat de avondklok intussen enkel een handhavingsmechanisme is geworden met tal van nadelige effecten en dat geen juiste drijfveer kan zijn en blijven.


Dag van de Mensenrechten

Vandaag, 10 december, vieren we de 72e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en deze dag werd daarom uitgeroepen tot de Dag van de Mensenrechten. Het valt niet te betwisten dat er in die 72 jaar grote stappen zijn gezet, maar onder andere de flagrante mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang herinneren ons eraan dat we ervoor moeten blijven strijden. Anno 2020 lijken dergelijke schendingen echter plots veel dichterbij te komen dan we zouden durven bevroeden.


Tradities blijken maar al te vaak handboeien voor de maatschappij

Het debat over integratie, samenleven en identiteit staat door de #blacklivesmatter betogingen terug hoog op de politieke agenda. De vraag of we bepaalde monumenten en tradities in onze samenleving moeten herbekijken stelt zich prominenter dan ooit. Wij argumenteren dat het beter is om niet vast te klampen aan tradities. Tradities blijken maar al te vaak handboeien voor een maatschappij in verandering.