Laat dat defensieakkoord geen lege doos zijn

“We hebben een akkoord” met deze woorden opende Premier Alexander De Croo de persconferentie aangaande het akkoord om tegen 2035 het Defensiebudget te verhogen richting de 2%. Het waren voornamelijk regeringspartijen Ecolo en Groen die dwarslagen en het akkoord blokkeerden. Volgens hen moeten we de focus plaatsen op andere uitdagingen zoals klimaatengagementen.

Voor een groot deel hebben deze partijen gelijk, want door de geopolitieke veranderingen van de laatste decennia en de onzekere kenterende veiligheidsomgeving, staan wij net als onze buurlanden voor enorme uitdagingen. Uitdagingen waarvan de uitkomst nog onzeker zijn, denk aan klimaatopwarming, de spanning tussen het westen en het oosten, vluchtelingencrisis, de opmars van drones en cyberwarfare, …


België 2030

Pleidooi voor meer democratie en minder particratie in een volwassen federaal land


Voor een fiscale revolutie

Het fiscaal labyrint

“We belasten arbeid kapot”, “nergens betalen singles meer belastingen dan in België” of “waarom wordt een basisproduct zoals elektriciteit niet belast aan 6% in plaats van 21%?”. Voor fiscalisten is het drummen om de vele vragen en klachten over onze fiscaliteit te beantwoorden.


Ondanks waarschuwing werd aanval niet vermeden.

Door een zware Cyberaanval kampt Defensie al een maand met de gevolgen hiervan. Een groot deel van het computernetwerk kon niet gebruikt worden waaronder het mailsysteem en HR-toepassingen. Ondanks het Centrum voor Cybersecurity drie dagen voor de aanval waarschuwde voor een beveiligingslek, kon het niet vermeden worden en is nog steeds niet duidelijk wie achter de computeraanval op Defensie zit.


Het regeerakkoord, een vodje papier? - Opiniestuk Jurgen Geevels

Donderdag was het een heuglijke dag voor minister Van der Straeten, ze kreeg luid applaus van haar voorzitter en achterban. Je zou denken, is dat omdat ze goed beleid voerde? Het regeerakkoord heeft uitgevoerd?


Jong VLD Congrestekst - De Toekomstvisie van de Jonge Liberaal

Het afgelopen anderhalf jaar trok Jong VLD met een heus identiteitstraject langs Vlaamse (meestal digitale) wegen. Op zoek naar onze basis, de fond van het jongliberalisme in onze vele afdelingen. In tijden waar onze fundamentele vrijheden onder druk werden gezet door een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsdenken was deze oefening des te interessant. Uit die vele gesprekken haalden we veel inspiratie en de rode lijn van die debatten bundelen we in volgende visieteksten. In tijden waarin media en tegenstanders doelbewust onze verschillen opzoeken, zijn wij erin geslaagd om te vertrekken vanuit wat ons verbindt. Dat is de basis van volgende congrestekst die we vandaag aan u voorleggen. De toekomstvisie van de jonge liberaal over de toekomst van ons land, van het politieke bestel en de rol van onze organisatie samengevat.


Jong VLD kiest voor radicale politieke vernieuwing en de eerste staatsverbetering

Jong VLD, de liberale jongerenpartij in Vlaanderen, organiseerde dit weekend hun zomeruniversiteit in Gent. Op zaterdag bespraken de jongeren nieuwe standpunten over de toekomst van ons land op vlak van politieke vernieuwing en staatshervorming tijdens een congresdag. Ze pleiten in hun voorstellen voor meer macht aan het parlement en wat ze noemen een eerste staatsverbetering die vooral een efficiënte, volwassen federale staat zou inhouden.


Jong VLD reageert scherp op regeringsplan dat privacy van gebruikers van Whatsapp opheft

Jong VLD maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van de regering om massaal data op te slaan, door providers zoals WhatsApp en Messenger te verplichten hun gebruikers te bespioneren. Tot nu toe werken deze diensten met end-to-end-encryptie, wat betekent dat enkel verzender en ontvanger kunnen meelezen in het gesprek. Jong VLD vreest dat deze beslissing de deur openzet voor verregaande surveillance door overheidsdiensten. Ook bij niet-illegale activiteiten kan de overheid via deze backdoor meekijken. “Privacy is een mensenrecht dat je niet zomaar kan afschaffen,” klinkt het scherp bij de jonge liberalen. “Deze beslissing heft de privacy van alle burgers op en is compleet disproportioneel.


"I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it"

Uiteraard betreuren wij het vonnis dat de Rechtbank van Mechelen afgelopen week uitsprak over een spandoek van Voorpost. Laten we duidelijk zijn: de overheid kan uw mening nooit en in geen enkel geval verbieden. Een heilig liberaal principe. Net zoals het liberaal is dat een regering de scheiding der machten respecteert. Net zoals het liberaal is om daar een degelijk debat over te voeren.


Jong VLD vraagt duidelijkheid over gehackte data en veiligheid data vingerafdrukken

Deze avond is duidelijk geworden hoe de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken het slachtoffer werd van een grootschalige hacking en dat over een lange periode. Jong VLD vraagt duidelijkheid tot welke data men precies toegang kreeg en of de verzamelde vingerafdrukken op de identiteitskaarten ook ten prooi zijn gevallen aan de hack. De liberale jongeren maakten al vanaf de invoer van deze dataverzameling ernstige bedenkingen en willen dat het systeem wordt stopgezet tot er duidelijkheid is of de gegevens wel echt veilig kunnen worden opgeslagen.