Jong VLD reageert scherp op regeringsplan dat privacy van gebruikers van Whatsapp opheft

Jong VLD maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van de regering om massaal data op te slaan, door providers zoals WhatsApp en Messenger te verplichten hun gebruikers te bespioneren. Tot nu toe werken deze diensten met end-to-end-encryptie, wat betekent dat enkel verzender en ontvanger kunnen meelezen in het gesprek. Jong VLD vreest dat deze beslissing de deur openzet voor verregaande surveillance door overheidsdiensten. Ook bij niet-illegale activiteiten kan de overheid via deze backdoor meekijken. “Privacy is een mensenrecht dat je niet zomaar kan afschaffen,” klinkt het scherp bij de jonge liberalen. “Deze beslissing heft de privacy van alle burgers op en is compleet disproportioneel.

Een eerdere poging van de regering om een zogenaamde dataretentiewet in te voeren werd eind april nog door het Grondwettelijk Hof vernietigd na een negatief advies door het Europees Hof van Justitie. De reden: de wet schendt de privacy. “Dat zou een signaal moeten zijn dat men fundamentele grondrechten met de voeten treedt, maar blijkbaar houdt de federale regering daar geen rekening mee,” aldus Tess Minnens, voorzitter van Jong VLD. De jonge liberalen wijzen op het hellend vlak waar we ons al even op bevinden en dat steeds steiler wordt. Wantoestanden zoals in de VS, een land waar privacy al lang geleden afgeschaft werd en waar de veiligheidsdiensten elk bericht van iedere onschuldige burger kunnen meelezen, moeten vermeden worden. Ook daar begon de surveillance voorzichtig en enkel om terreur te bestrijden, maar vandaag ziet de staat er alles.

Jong VLD stelt zich ook vragen bij de opslag van de gegevens. Naast WhatsApp en Messenger worden ook providers als Proximus verplicht gegevens bij te houden. Proximus is een half staatsbedrijf. Vorige maand nog werd de Belgische overheid slachtoffer van een grootscheepse cyberaanval, en recent kwam aan het licht dat door een datalek jarenlang gevoelige gegevens door onbekenden gestolen werden. “Het risico om gevoelige data massaal op te slaan is veel te groot,” stelt Jong VLD. “Op het internet weet je nooit wie er meekijkt, en databanken van deze schaal zijn een lucratief doelwit voor cybercriminelen of vreemde mogendheden als Rusland en China. Die laatste toonden zich eerder al bereid om onze systemen te destabiliseren via cyberaanvallen.”

Fundamentele rechten zijn niet ingevoerd om stap voor stap afgeschaft te worden, en al zeker niet om het werk van de overheid te verlichten. Ze zijn er net om de burger te beschermen tegen een al te invasieve overheid. De overheid, en zeker de regering, moeten zichzelf een hoge standaard opleggen die de rechten van burgers vandaag en in de toekomst beschermt. Deze dataretentiewet hoort daar niet bij en Jong VLD vraagt dan ook om die zo snel mogelijk van tafel te halen.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Benjamin Torfs
    published this page in Jong VLD Papers 2021-06-29 19:40:09 +0200