Jong VLD vraagt duidelijkheid over gehackte data en veiligheid data vingerafdrukken

Deze avond is duidelijk geworden hoe de federale overheidsdienst Binnenlandse zaken het slachtoffer werd van een grootschalige hacking en dat over een lange periode. Jong VLD vraagt duidelijkheid tot welke data men precies toegang kreeg en of de verzamelde vingerafdrukken op de identiteitskaarten ook ten prooi zijn gevallen aan de hack. De liberale jongeren maakten al vanaf de invoer van deze dataverzameling ernstige bedenkingen en willen dat het systeem wordt stopgezet tot er duidelijkheid is of de gegevens wel echt veilig kunnen worden opgeslagen.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd vermoedelijk al sinds 2019 tot begin dit jaar gehackt tot diep in haar systemen. Er wordt gesproken over een hacking met toegang tot alle systemen, waarvan velen met heel privacygevoelige gegevens zoals de databanken van de politie (!), de organisatie van de verkiezingen, crisisbeheer, rijbewijzen. Ook van de organisatie en aanvragen van identiteitskaarten wordt gewag gemaakt. De jonge liberalen vinden de zaak pijnlijk maar zien zichzelf gesterkt in hun strijd tegen de verregaande dataverzameling van de overheid.

"We verzetten ons telkens tegen elke nieuwe vorm van dataverzameling van de overheid en met reden. De overheid heeft alweer gefaald in zijn dataprotectie en zo privégegevens van miljoenen Belgen in gedrang gebracht." klinkt het bij de liberale jongeren. De jongeren willen dat de overheid haar dataveiligheid prioritair aanpakt en de risico's van dataverzameling voor haar burgers grondiger inschat. Ze vinden dat de overheid in de toekomst enkel data mag verzamelen als het die data ook kan beschermen tegen aanvallen en het vooropgestelde doel wel loont tegenover de risico's. Het systeem dat momenteel wordt geïmplementeerd waarbij vingerafdrukken worden bijgehouden op de identiteitskaart, zien de jongeren het liefst volledig verdwijnen. Ze vragen alvast tijdelijk de inzameling te stoppen vooraleer er met zekerheid aangetoond kan worden dat ze een degelijke bescherming genieten en gewapend zijn tegen nieuwe aanvallen. Gezien de toename en het internationale karakter van dit soort aanvallen, lijkt samenwerking op Europees niveau hierin geen overbodige luxe.

"Dit nieuws voelt aan als een dikke ‘I told you so’." zegt voorzitster Tess Minnens, "Al jaren lang waarschuwen we voor het gevaar van datamisbruik of diefstal. Onze degelijke argumenten worden nooit serieus genomen en weggelachen. Toch blijken we weeral eens gelijk te hebben. De nadelen van dergelijke dataverzamelende maatregels wegen zwaarder dan de vermeende voordelen."

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Benjamin Torfs
    published this page in Jong VLD Papers 2021-05-26 10:03:49 +0200