Reactie Vivaldi PoJo's op aanwezigheid Jong N-VA op extreemrechts congres

Door Jongsocialisten, Jong CD&V, Jong VLD en Jong Groen

Uit een recent artikel bleek dat Jong N-VA toenadering heeft gezocht bij Vlaams Belang Jongeren en andere extreemrechtse organisaties. De politieke jongerenorganisaties van Vooruit, Groen, Open VLD en CD&V reageren geschokt en willen samen een dam vormen tegen extreemrechts.

“Onze liberale democratie is nooit verworven” steekt Philippe Nys van Jong VLD van wal. “Triest te moeten vaststellen dat verschillende Vlaamse jongerenpartijen internationaal verbroederen met partijen die onze rechten en vrijheden willen uithollen. Samenwerking met extreemrechts is voor jongliberalen uitgesloten en we roepen alle Vlaamse jongerenpartijen op om hier duidelijk stelling over in te nemen.”

Jordy Sabels en Paola Travella, co-voorzitters van Jong Groen treden hem hierin bij: “Net zoals we ons vanaf het begin hebben verzet tegen het neonazistische evenement Frontnacht in Ieper, verzetten we ons ook nu tegen deze verbroedering en normalisatie van haat”. Ook Kevin Maas, voorzitter van Jong CD&V reageert verbolgen: “Dit past niet bij een democratische jongerenpartij.”

De toenemende normalisering van extreemrechts baart ook Oskar Seuntjens, de voorzitter van Jongsocialisten, zorgen: ”Eerst kiest Jong N-VA een voorzitter die eerder lid was van de racistische organisatie Schild & Vrienden, en nu bakken ze zoete broodjes met politieke partijen die mensenrechten willen uithollen. Als we onze democratie willen beschermen, moeten we deze verontrustende tendens actief bestrijden”.

Paola en Jordy benadrukken: “Net zoals ons verzet tegen het neonazi evenement Frontnacht in Ieper verzetten we ons ook tegen elke samenwerking met deze fascistische groeperingen. Die verbroedering en normalisatie van haat is de verkeerde keuze. Als de Jong N-VA leden gaan spreken met organisaties die letterlijk vanuit oud fascistische bewegingen zijn ontstaan, kunnen we geen verschil meer zien tussen extreemrechts en nog extreemrechtser.”

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Benjamin Torfs
    published this page in Jong VLD Papers 2022-08-18 13:20:52 +0200