Team Identiteit

Wat leeft nu eigenlijk binnen Jong VLD?


Wie we zijn en waar we voor staan is dé grote vraag die we ons de komende legislatuur moeten stellen. Dit team overstijgt de verdelende factoren binnen Jong VLD en gaat op zoek naar de liberale kernwaarden
die ons verbinden. Ze stelt onze rol binnen de maatschappij en de moederpartij op scherp en stuurt de richting van de vereniging aan.

Team Identiteit wordt een lange termijnwerkgroep die in constante interactie met leden, lokale afdelingen, provinciale besturen, focusgroepen en de Raad van Bestuur intensief op zoek gaat naar onze identiteit. Als resultaat zullen we een visietekst opstellen over het liberalisme van de toekomst.

Essentieel hierin is de vinger aan de pols en de voeten op de grond houden. Wij zijn de luidspreker van de leden en het gehoorapparaat van de Raad van Bestuur. Onze missie is om de zwijgende meerderheid in en rond Jong VLD te laten horen. Om die reden zullen wij met een ‘Taskforce Identiteit’ de boer opgaan en een Tournée Libérale doen van alle afdelingen. Dit in overleg met de lokale-en-provinciale voorzitters.