Team Politieke Actua

Van de zotternijen van Vlaams Belang tot de volgende staatshervorming, in Team Politieke Actua discussiëren we over en boven de waan van de dag.

We volgen actuele gebeurtenissen op de voet op en bepalen de standpunten die Jong VLD naar voren schuift. We schrijven offensief liberale opinies en poneren constructieve voorstellen en opbouwende kritiek. We bereiden activiteiten en congressen voor en zorgen ervoor dat de stem van de liberale jeugd weerklinkt, onderbouwd met argumenten.

We evalueren het verleden en denken na over een liberale toekomst, maar vooral: we ondersteunen elkaar. Dit team biedt alle inhoudelijke tools die de liberalen van de toekomst nodig hebben. Met workshops, lezingen en themawerkgroepen helpen we onze honderden afdelingen en duizenden leden een opinie te vormen en die overtuigend te verdedigen.

De toekomst is liberaal, Team Politieke Actua bereidt er zich op voor!