Team Internationaal

Jong VLD heeft een sterk internationaal netwerk. We zijn lid van de European Liberal Youth (LYMEC) en van IFLRY (de wereldwijde liberale jongerenfederatie). We behouden contacten met onze Belgische zusterorganisaties (Jeunes MR & FEL) en onze Benelux-partners (Beneliberals). Meermaals per jaar sturen we Jong VLD-delegaties naar internationale congressen en workshops, een uitgelezen kans om liberale jongeren van alle uithoeken van Europa en de wereld te leren kennen.

Alle leden van Jong VLD kunnen toetreden tot Jong VLD Internationaal, onze Jong VLD community op WhatsApp van mensen die geïnteresseerd zijn in internationale en Europese politiek.

Jong VLD Internationaal wordt bestuurd door onze Internationaal Secretaris en wordt hierin bijgestaan door een Goalkeeper, die erover waakt dat de doelstellingen gehaald worden.

Voor de meest geëngageerde leden is er ook het Team Internationaal, onder leiding van de Internationaal Secretaris, dat instaat voor de concrete realisatie van projecten, het voorbereiden van communicatie op onze sociale media, het schrijven en amenderen van resoluties en het nadenken over onze liberale kijk naar de wereld.

Geïnteresseerd om mee te doen? Contacteer dan [email protected]