Team Netwerk

De onderlinge dynamiek tussen leden en afdelingen is een heel belangrijk element in de werking van Jong VLD. Evenals is de terugkoppeling van het lokale naar het provinciale en nationale niveau en omgekeerd essentieel voor de betrokkenheid van de leden. Om onze jongeren en lokale afdelingen zo goed mogelijk te ondersteunen willen we een sterke netwerkstructuur inrichten waarin elk lid, elke Jong VLD-afdeling en elke sympathisant een rol kan spelen.

We versterken de onderlinge relaties tussen Jong VLD’ers aan de hand van netwerkactiviteiten voor de leden, voorzittersvergaderingen, ledendagen in de verschillende provincies. Evenals willen we, via een goede samenwerking met de lokale en provinciale voorzitters, een algemeen toegankelijke nationale activiteitenkalender installeren. De leden van team netwerk worden het veld ingestuurd, zodat op alle lokale Jong VLD-activiteiten ook provinciale en nationale vertegenwoordiging is om de banden te intensiveren.

We zetten in op het opstarten van Jong VLD-afdelingen. Vele liberale jongeren zoeken een uitlaatklep voor hun liberale ideeën, een plaats waar ze meer kunnen leren over het liberalisme, een organisatie waar ze een luis in de pels kunnen zijn van Open Vld, een middel om andere jongeren te aan te zetten tot liberaal engagement, een leerschool waar ze kunnen worden klaargestoomd voor een politieke carrière, een denktank waar ze kunnen filosoferen om hun liberale waarden te verscherpen. Daarom is het van belang dat er in zo veel mogelijk lokale afdelingen zijn, waar de liberale jongeren terecht kunnen. Daarom werken we met een begeleid systeem van opstartvergaderingen die georganiseerd worden bij de lokale toekomstige afdeling en waarbij de provinciale voorzitter en de nationale teamleader netwerk langskomen die de opstartprocedure en de basis voor een succesvolle en duurzame werking zullen toelichten.
Indien u interesse heeft om een afdeling op te richten? Contacteer dan nationale teamleader netwerk: [email protected]

Daarnaast bouwen we ook verder aan onze verbondenheid met de liberale partnerorganisaties zoals Open Vld, Liberale Vrouwen, Open Vld Vrouwen, Vief!, Jeunes MR, LYMEC, …

Ook formaliseren we de provinciale werking met een duidelijkere afbakening van hun functie als tussenstructuur ter ondersteuning van de lokale afdelingen, vorming van de leden, ter creatie van onderlinge dynamiek en verspreiding van het liberalisme. Zij zijn cruciaal in de organisatie van een sterk Jong VLD-netwerk.